RETEHNOLOGIZARE GRUPURI ENERGETICE 3 SI 6

Proiectul de reabilitare a grupului energetic 6 include lucrari de anvergura celor realizate la grupurile 4 si 5, la care s-au montat instalatii de ultima ora in domeniul producerii energiei electrice si care asigura o scadere a consumurilor...
mai mult
IMPLEMENTARE PROIECT DESULFURARE

Luni, 20 iunie 2011, ora 10,00, instalatia de desulfurare la grupul energetic nr. 5 al Electrocentralei Turceni a devenit functionala. Proiectul de reducere a poluarii la electrocentrala Turceni, respectiv de montarea a 4 instalatii de desulfurare...
mai mult
DEPOZITARE ZGURA SI CENUSA SUB FORMA DE SLAM DENS

In vederea alinierii la Normele Europene de Mediu si de Eficientizare Energetica prevazute prin tratatul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana se impune, pe langa reabilitarea tehnologica a centralelor pe carbune...
mai mult
Politica de mediu. Complexul Energetic Turceni are implementat si dezvolta un Sistem de Management de Mediu, care asigura conditiile ca toate activitatile si procesele care au impact direct sau indirect asupra mediului sa fie conforme cu politica declarata de mediu si cu obiectivele generale si specifice asumate.
Politica de calitate. Standardul utilizat ca document de referinta la proiectarea si implementarea sistemului de management al calitatii in cadrul Complexului Energetic Turceni este
SR EN ISO 9001/2001 - Sisteme de management al calitatii - Cerinte.
Politica de sanatate si securitate ocupationala. Aceasta declaratie recunoaste obligatiile Complexului Energetic Turceni si reflecta conceptia si valorile companiei cu privire la securitatea si sanatatea in munca.
Servicul privat pentru situatii de urgenta. In anul 2012, CE Turceni va executa exercitii in conformitate cu �Planul de Urgenta Interna in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase�. Planificarea pregatirii se realizeaza pe niveluri de competenta, structuri functionale si categorii de personal.
Strategia de functionare a Sucursalei Electrocentrale Turceni

Conform Programului de Guvernare si a normelor europene de mediu, in scopul asigurarii competitivitatii pe piata europeana de energie, in conditiile minimizarii costurilor de productie si respectarii cerintelor privind reducerea emisiilor de noxe (praf, NOx, SOx) si a emisiilor de gaze cu efect de sera (CO2), strategia de functionare a sectorului energetic cuprinde:

  • Reabilitare si modernizare grupuri energetice nr. 6 si 3.
  • Schimbare tehnologie de depozitare zgura si cenusa (evacuare prin fluid dens).
  • Montare instalatii de desulfurare la 2 grupuri (nr.3 si 6).
  • Reducerea cu 85% a emisiilor de CO2 din gazele de ardere la grupul energetic nr.6 (captare, transport, stocare).

Copyright © Complexul Energetic Oltenia S.A., 2012
Pagină întreţinută de Departamentul IT&C