RETEHNOLOGIZARE GRUPURI ENERGETICE 3 SI 6

Proiectul de reabilitare a grupurilor energetice 3 si 6 include lucrari de anvergura celor realizate la grupurile 4 si 5, la care s-au montat instalatii de ultima ora in domeniul producerii energiei electrice si care asigura o scadere a consumurilor si a costurilor de productie si, nu in ultimul rand, respectarea cerintelor de mediu la momentul actual.
Pentru finantarea intregului proiect este necesara suma totala de 453 milioane EURO.
Costul total al lucrarilor pentru proiectarea, achizitia, montarea echipamentului necesar modernizarii blocului nr.6 si punerea in functiune a acestuia se estimeaza la 224 milioane Euro. In data de 21 iulie 2009 au fost semnate contractele de imprumut cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) pentru 150 milioane EURO si cu Black Sea Trade and Development Bank pentru inca 20 milioane EURO. Diferenta se va acoperi din surse proprii.
Pe 27 iulie 2009 a fost lansata licitatia internationala in 2 etape cu precalificare pentru achizitia lucrarii de Reabilitare si Modernizare a Blocului Energetic nr.6 si se estimeaza a se finaliza in iunie 2010.
Proiectul va realiza atat cresterea eficientei energetice si a competitivitatii pe piata de energie, cat si reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.
 
Copyright © Complexul Energetic Turceni S.A., 2009
Pagină întreţinută de Departamentul IT&C